Loading…
Esti aici:  Acasa  >  Economie  >  Articol curent

Finantele Publice Arges: Cum se calculeaza impozitul pe profit?

Autor   /   27 April 2011  /   Fara comentarii

Direcția Județeană a Finanțelor Publice reia principalele informații despre plata impozitului pe profit într-un comunicat pe care îl reproducem integral.

Profitul impozabil se calculează ca diferenţă între veniturile realizate din orice sursă şi cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri, dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile şi la care se adaugă cheltuielile nedeductibile. La stabilirea profitului impozabil se iau în calcul şi alte elemente similare veniturilor şi cheltuielilor potrivit normelor de aplicare.

Plata impozitului pe profit se face astfel:

(1) Prin sistemul plăţilor anticipate, obligatoriu pentru societăţi comerciale bancare, persoane juridice române, şi sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice străine.
Aceşti contribuabili au obligaţia de a declara şi efectua trimestrial plăţi anticipate, în contul impozitului pe profit anual, în sumă de o pătrime din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent, actualizat cu indicele de inflaţie.
Potrivit prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr.55/2011 privind indicele de inflaţie utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual, indicele de inflaţie pentru anul 2011 este 3,2%.
Prin excepţie, contribuabilii nou-înfiinţaţi sau care la sfârşitul anului fiscal precedent înregistrează pierdere fiscală efectuează plăţi anticipate în contul impozitului pe profit la nivelul sumei rezultate din aplicarea cotei de impozit asupra profitului contabil al perioadei pentru care se efectuează plata anticipată;

(2) Plata anuală a impozitului pe profit, sistem de plată practicat de următorii contribuabili: a) organizaţiile nonprofit;
b) contribuabilii care obţin venituri majoritar din cultura cerealelor şi a plantelor tehnice, pomicultură şi viticultură.

(3) Ceilalţi contribuabili care, potrivit legii, datorează impozit pe profit, au  obligaţia de a declara şi plăti impozitul pe profit trimestrial, calculat pe baza profitului contabil al perioadei pentru care se efectuează plata. Începând cu anul 2012, aceşti contribuabili urmează să aplice sistemul plăţilor anticipate prevăzut pentru contribuabilii menţionaţi la pct.(1);

ATENŢIE!  Pentru anul 2011, cu excepţia societăţilor comerciale bancare, persoane juridice române, şi sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice străine, ceilalţi contribuabili NU au obligaţia efectuării plăţilor anticipate în contul impozitului anual pe profit, calculate pe baza impozitului pe profit din anul precedent şi a indicelui de inflaţie.

Informaţii detaliate se pot obţine la:
– birourile pentru asistenţa contribuabililor din cadrul administratiilor finantelor publice;

– telefonic, la Centrul de asistenţă a contribuabililor, la nr.0314039160;

– accesând pagina de Internet,  www.anaf.ro.”

Potrivit art.23 alin.(5) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul împrumuturilor obţinute de la alte entităţi, cu excepţia băncilor internaţionale de dezvoltare şi a organizaţilor similare, instituţiilor de credit române sau străine, instituţiilor financiare nebancare şi a persoanelor juridice care acordă credite potrivit legii, dobânzile deductibile sunt limitate la :
a)nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, corespunzătoare ultimei luni din trimestru, pentru împrumuturile  în lei;
b)nivelul ratei dobânzii anuale pentru împrumuturile în valută.
Pentru împrumuturile în valută, nivelul ratei dobânzii anuale se actualizează prin hotărâre a Guvernului.

* Nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României este:
– pentru luna martie 2011             =    6,25  % pe an

Temei legal :
1.Circulara B.N.R. nr. 9/2011, publicată în Monitorul Oficial  nr. 149/01.03. 2011

* Pentru împrumuturile în valută, începând cu anul fiscal  2010, nivelul ratei dobânzii este de 6% pe an, conform H.G. nr. 296/2010 pentru modificarea pct.701 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr.44/2004, publicată în Monitorul Oficial nr. 239/15.04.2010, se mai arată în comunicatul DGFP Argeș.


Citeste si...

Comentează folosind contul de Facebook

    Print       Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

You might also like...

benone_lazar

Idee pentru relansarea economiei județului ARGEȘ:”Relansarea Aro şi asocierea cu Toyota”

Citeste mai mult →